1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103
1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103

$50,000

1512 LAKE Avenue, Kansas City, KS, 66103

ACTIVE